OVIO Cloud ծառայություն

OVIO Cloud ծառայությունը ապահով և հուսալի ծրագրային ենթակառուցվածք է Ձեր բիզնեսի համար։ Ամպային տեխնոլոգիաները ենթադրում են ռեսուրսների արագ և օպերատիվ տրամադրում նվազագույն գործառնական ծախսերով։

OVIO Cloud-ի միջոցով հնարավոր է ստեղծել ամբողջովին անկախ ենթակառուցվածք, որը բաղկացած է վիրտուալ սերվերներից և որի միջոցով կարող եք

  • Ինքնուրույն ստեղծել սերվերներ
  • Ընտրել և գործածել տարբեր օպերացիոն համակարգեր

Սպասարկող սարքերի հարցում Դուք ունեք ընտրության ճկուն հնարավորություն: Դուք կարող եք ընտրել պրոցեսորի միջուկների քանակը, դրա տակտային հաճախականությունը, ինչպես նաև՝ օպերատիվ հիշողության և սկավառակային ծավալները՝ ըստ Ձեր նախապատվության։

Դուք վճարում եք միայն ընտրված փաստացի պարամետրերի համար։ Կարիք չկա գնելու հավելյալ ռեսուսներ։

Սերվերների միացումը կարգավորելիս՝ Դուք ունենալու եք վիրտուալ երթուղիչներ և VPN միացման հնարավորություն:

       Առավելություններ․

Տրամադրվող վիրտուալ տիրույթը տեղակայված է այնպիսի ֆիզիկական հարթակների վրա, որոնք ունեն՝

  • սնուցման լրացուցիչ աղբյուրներ
  • SLA  99,7% երաշխիք
  • բարձր արտադրողականություն
  • արդյունավետ տեղաբաշխված ցանցային միացումներ
  • ծառայությունն հասանելի է 24/7 աշխատանքային ռեժիմով


      Տեխնիկական աջակցություն *

  • Cloud ծառայությունում կարգավորումների կատարում ըստ բաժանորդի ներկայացրած պահանջների
  • Ի հայտ եկած խնդիրների լուծում
  • Տեխնիկական խորհրդատվություն


* Տեխնիկական աջակցությունը տրամադրվում է որպես հավելյալ ծառայություն։ Սակագինը սահմանվում է ըստ բաժանորդի ներկայացրած պահանջի։

Պայմաններ

Ծառայությունից կարող են օգտվել ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձինք։

OVIO Cloud ծառայության դիմաց վճարումը կատարվում է ամսական կտրվածքով՝ հետվճարային համակարգով:

Կարդալ ավելին Փակել