Վիրտուալ ԱՀԿ

Վիրտուալ ԱՀԿ-Ն հարմար է

                  Վիրտուալ ԱՀԿ ծառայության գնացուցակ

Արտաքին հեռախոսահամար/գիծ
2000 դր./ամիս
Ձայնային մենյու
3000 դր./ամիս
օր տևողությամբ ձայնագրության պահպանում յուրաքանչյուր արտաքին հեռախոսահամարի համար*
50 դր./ամիս
Ներքին հեռախոսահամար
400 դր./ամիս
Միաժամանակ զանգեր կատարելու համար տրամադրվող գծերի  քանակը
գիծ (ներառված)
Միաժամանակ զանգեր կատարելու համար տրամադրվող հավելյալ գիծ
1500 դր./ամիս
Այլ օպերատորի տրանկով զանգեր իրականացնելու համար  ամսավճար /անկախ համարների քանակից/
5000 դր./ամիս
Ցանցի ներսում և այլ տեղական ֆիքսված ցանցեր կատարվող զանգեր
4 դր․/րոպե
 ՀՀ բջջային ցանցեր կատարվող զանգեր
19 դր․/րոպե
ԼՂՀ բջջային ցանցեր կատարվող զանգեր
35 դր․/րոպե
ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր կատարվող զանգեր
18 դր․/րոպե
Հետադարձ զանգի (CallBack) հնարավորություն
2000 դր․/ամիս
SIP պորտի հնարավորություն
500 դր./ամիս (յուր․ գիծը)
Ծառայության աջակցման ամսավճար
500 դր./ամիս**
ՀՀ ֆիքսված ցանցեր զանգեր կատարելու համար ներառված րոպեների քանակ
500 րոպե

Պայմաններ

Սակագները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ։

*Ձայնագրության պահպանման նվազագույն օրերի քանակ է սահմանվում 30 օրը:

**Աջակցման ծառայության համար սահմանված է 500 դրամ ամսավճար յուրաքանչյուր ներքին հեռախոսահամարի համար:

Կարդալ ավելին Փակել