Cloud ԱՀԿ

Ինչո՞ւ Cloud ԱՀԿ

Միացրե՛ք ընկերության բոլոր հեռախոսները և կառավարեք հեռախոսազանգերը մեկ համակարգում՝ ստեղծելով աշխատանքային հաղորդակցության հարմարավետություն և բիզնեսի զարգացման խոստումնալից հեռանկարներ։
Cloud ԱՀԿ (Ավտոմատ հեռախոսային կայան) հեռախոսային վիրտուալ համակարգ է այնպիսի կազմակերպությունների համար, որոնց անհրաժեշտ են հաղորդակցության պրոֆեսիոնալ հնարավորություններ և նորարական լուծումներ:
Ակտիվացրե՛ք ծառայությունը նաև ՕՆԼԱՅՆ, հատուկ ՎԵԲ-ԻՆՏԵՐՖԵՅՍՈՒՄ` https://cloudoffice.ats.am/

 

Cloud ԱՀԿ

 Ամսավճար

Արտաքին հեռախոսահամար/գիծ

2 000 դրամ

Ձայնային մենյու/1 IVR

3 000 դրամ

Ձայնային ենթամենյու

1 000 դրամ

Միաժամանակ զանգեր կատարելու համար տրամադրվող գիծ

2 000 դրամ

Օպերատորային խումբ (խմբում ներառված յուրաքանչյուր օպերատորի մասով) 

1 000 դրամ

Ձայնագրություն*

1 500 դր./ամիս

50  դրամ/օր

Ավտոզանգ**

10 դրամ

Ձայնային հաղորդագրություն***

3 000 դրամ

Հեռախոսակապի ծառայության առանձնացված սերվերի տրամադրում ՀՀ տարածքում 

5000 դրամ/ամիս

SIP պորտ

500 դրամ/ամիս

Պայմաններ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

* Զանգերի ձայնագրության ծառայության վճարը հաշվարկվում է՝ ըստ օրերի: 1 օր ձայնագրության պահպանման համար գործում է 50 ՀՀ դրամ վճար:

** Ավտոզանգի համար գանձվում է միանվագ վճար՝ ըստ իրականացված ավտոզանգերի քանակի: 
*** Ձայնային հաղորդագրություն ծառայությունից օգտվելու համար Պատվիրատուն մուտք է գործում իր անձնական գրասենյակ՝ ձայնագրված հաղորդագրությունը ստանալու համար: Յուրաքանչյուր լեզվով ձայնագրության համար  սահմանված է 3000 ՀՀ դրամ/ամիս (ներառյալ ԱԱՀ) վճար:

Կարդալ ավելին Փակել