Պայմաններ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ:

Սակագնային փաթեթները նախատեսված են իրավաբանական անձանց համար:

Կազմակերպությունը, ձեռք բերելով 10 և ավելի համարներ, հնարավորություն է ստանում՝ միանալու Կորպորատիվ IV սակագնային փաթեթին, ինչի շնորհիվ յուրաքանչյուր հառախոսագծի համար նախատեսված անվճար րոպեները միավորվելով սպառվում են միասնական սկզբունքով:


Կախված հեռախոսագծերի քանակից, տեղակայումից և այլ տեխնիկական պահանջներից՝ միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների գինը կներկայացվի լրացուցիչ գնային առաջարկի տեսքով:

Փակ խմբում ներառվում են OVIO-ի կողմից կազմակերպությանը տրամադրված հեռախոսահամարները:

Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության ամսավճարը սկսում է հաշվարկվել ծառայությունների ակտիվացմանը հաջորդող օրվանից:

Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության ամսավճարը hաշվարկվում է ըստ օրերի:

Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության դիմաց վճարման եղանակը հետվճարային է:

Հեռախոսահամարները, անկախ դասակարգումից, տրամադրվում են անվճար:

Կարդալ ավելին Փակել