Կորպորատիվ սեգմենտի տեխնիկական լուծումների ապահովման մասնագետ