Free Phone

Free Phone ծառայությունը շատ հարմար լուծում է այն խոշոր ընկերությունների համար, որոնք տրամադրում են հեռախոսային ծառայություններ։ Free Phone-ը «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն է, որի շրջանակում Բաժանորդը «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ին վճարում է ՀՀ բոլոր հեռախոսային ցանցերից ստացված մուտքային զանգերի դիմաց: 

Ծառայության մուտքային զանգերի ուղղությունների գնացուցակը հետևյալն է՝

 

Միանվագ վճարումներ

Դրամ

Հեռախոսագծի ակտիվացում*
80000
Ամսական բաժանորդավճար
5000


Րոպեավճար

Դրամ/րոպե

Մուտքային զանգեր ՀՀ ֆիքսված ցանցերից
6
Մուտքային զանգեր ՀՀ բջջային ցանցերից
12

 

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով և ներառում են ԱԱՀ:

 *Հեռախոսագծի ակտիվացման վճարը գանձվում է միանվագ, հետվճարային կարգով՝ Ծառայությունների ակտիվացման ամսվա ընթացքում մատուցված Ծառայությունների դիմաց ներկայացվող հաշվի շրջանակում: